T Gornes P Riudavets D Mercadal JL Rosas JL Campins A Mercadal M Sintes E Campins L Capella M Capella
T Gornes   1 1 0,5       0,5   0,5
jornada:          
P Riudavets     0   0,5 0 0,5      
jornada:            
D Mercadal       1 0,5         1
jornada:              
JL Rosas   1           0,5 0,5 0,5
jornada:            
JL Campins 0     0,5     0,5     0
jornada:            
A Mercadal 0,5   0,5 0 0,5   1      
jornada:          
M Sintes 0   0,5 0       0   0,5
jornada:          
E Campins   0 1   0,5 0,5     1  
jornada:          
L Capella 0 1 0,5   1 0,5 0,5      
jornada:        
M Capella   0       1   0 0,5  
jornada:            
negras
blancas